Onze partners

Edwin Wennekers

Talen: Engels, Duits (beiden beperkt)

Over het algemeen MKBSpecialisme:
Horeca
Uitzendbureaus
Medisch specialisten (tandartsen, huisartsen etc.)