ETL komt als 15e binnen in de International Accounting Bulletin Nederland. ETL komt als 15e binnen in de International Accounting Bulletin Nederland.